• Što je dobok?

    Dobok ("do" znači put ili staza, a "bok" znači odjeća) je tradicionalna korejska odora za vježbanje. Svojim izgledom podsjeća na dogi odjeću karatea, ali i na onu odjeću koju su Korejci nekad svakodnevno odijevali. I muškarci i žene svako su jutro odijevali prostrane duge hlače i kratki ogrtač koji omogućuju nesputano kretanje. Dobok može biti jednobojan ili ukrašen raznobojnim uzorkom, a postoji više boja doboka, a razlikuju se po sportovima i po školama koje promoviraju pojedini sport, te po namjeni. Tradicionalni taekwondo dobok je bijele boje, ali za potrebe demo nastupa, moguće je koristiti plave, crvene, zlatne, ... Tradicionalni hapkido dobok je crne boje, ali postoje i varijante sivih, crvenih, bijelo-crnih, te naravno opet za potrebe demo nastupa moguće je koristiti i druge boje poput plave, crvene, zlatne, ...

  • Zašto mi nosimo crne doboke?

    Tradicionalna boja doboka (kimona) u Koreji za većinu borliačkih vještina bila je crna. Pod japanskim utjecajem, za vrijeme japanske okupacije Koreje (1901 – 1945), korejski vježbači prihvatili su bijelu boju odore za vježbanje, kako bi japancima pokazali da se bave japanskim vještinama. U to vrijeme bilo zabranjeno trenirati korejske borilačke vještine, pa je jedini naćin za preživljavanje korejskih vještina bio asimilacija sa japancima. Kasnije je ta bijela boja ostala kod taekwondoa, kod nekih stilova hapkidoa i tang soo doa. Naš savez odlućio se vratiti tradiciji čak i bojom doboka, jer je TRADICIONALNI dobok za hapkido crne boje. U tome nema ništa slično sa Ninjama, ali na taj način nas vizualno razdvaja od ostalih borilačkih vještina kao što su naša tehnika i načela drukčiji od ostalih. Ponosno nosite crno.