• Što je to forma?

  Forme su borbe sa zamišljenim protivnikom.

  Pravila za izvođenje formi:

  Prije izvođenja forme obavezan je naklon i izgovaranje točnog naziva forme na korejskom
  Forma počinje i završava se u istoj točki
  Pravilan (ispravni) stav mora biti zadržan cijelo vrijeme izvođenja forme
  Mišići moraju biti stegnuti ili opušteni u kritičnim točkama vježbe
  Kijap (uzvik) mora se raditi na naznačenim mjestima u formi
  Forma se izvodi ritmično i bez krutosti
  Treba znati svrhu svakog pokreta
  Svaki pokret treba izvoditi realistično
  Sastavni dio polaganja za svaki novi pojas je i izvođenje formi. Za svaki pojas (kojem odgovara određeni Geup odnosno DAN) postoji po jedna forma. Ovdje možete videti točne nazive svih formi na korejskom jeziku, kao i njihove animirane primjere i slike svakog pojedinog pokreta.

  Prikaz 8 taegeuk simbola

  Taegeuk je simbol koji predstavlja principe u stvaranju kosmosa i normi ljudskog života. Krug Taegeuk označava simbol beskonačnosti, a dva dijela, crveni i plavi, unutar kruga simboliziraju yin (negativni) i Yang (pozitivni), koji izgledaju kao da se rotiraju cijelo vrijeme. Stoga, Taegeuk je svjetlo koje ujedinjuje kozmos i ljudski život, a njegova bezgraničnost označava energiju i izvor života. Yin i yang predstavljaju razvoj kosmosa i ljudskih života, te isključivosti simetrične polovice, kao što su negativno i pozitivno, čvrstoća i mekoća, materija i anti-materija. Osam bar-znakova (zvanih kwae) izvan kruga su raspoređeni tako da ideu uz Taegeuk u propisanom sustavu. Jedna traka znači yang i dvije prečke je yin, obje predstavljaju stvaranje usklađivanje s osnovnim principima svih cosmos fenomena. Taegeuk, beskonačnost i yin-yang su tri elementa koja čine filozofske trojstvo kako se spominje u Samil Šinko, Pismu Korejskog podrijetla.

 • Učeničke forme - taegeuk
 • Učeničke forme - taegeuk
 • Majstorske forme