• Archive

  • Pohađanje satova borilačkih vještina

    U ovom članku pokušat ćemo objasniti koji su benefiti koje uz pohađanje satova borilačkih vještina dobivate za "cijenu" koju plaćate kroz članarinu klubu. Što Vi mislite da plaćate: Naučiti kako udariti nogom i rukom/pesnicom (šakom). Što Vi zapravo plaćate: Životnog trenera [...]

    Više informacija