• Trener Igor Ilić uspješno položio za crni pojas 3 DAN iz taekwondoa

    11. lipnja 2017. | Novosti | Gigo
  • Danas 11.06.2017. naš trener Igor Ilić pristupio je polaganju za taekwondo zvanje crni pojas 3 DAN koje je uspješno i položio pred komisijom Hrvatskog Taekwondo Saveza (HTS-a). Prikazao je zavidnu fizičku i psihičku spremu za svoje godine te odličnim prikazom tehnika, a osobito samooobranama bio jedan od boljih polagača za to zvanje u taekwondou.

    Iako je Igor bio spreman i za polaganje za crni pojas 4 DAN, te je imao sve uvijete za to polaganje, a isto je bilo i dogovoreno 6 mjeseci prije s predstavnicima Hrvatskog Taekwondo Saveza, s predsjednikom komisije za polaganje godpodinom Anđelkom Vučenikom, komisija Hrvatskog Taekwondo Saveza na dan polaganja protupravno donosi odluku o ne mogućnosti polaganja za crni pojas 4 DAN, kako našem treneru Igoru, tako i još nekolicini drugih polagača koji su također imali ispunjene iste ili slične uvijete. Naš trener je pokazao svoje znanje i pripremljenost, a njima kako komisiji za polaganje Hrvatskog Taekwondo Saveza, tako i samom Hrvatskom Taekwondo Savezu (kojem smo se uzaludno žalili) neka je ovakvo ponašanje na čast (ako ju imaju). Mi idemo dalje, a iza njih do sad ionako stoji jako puno kriminalnih radnji, pa jedna manje-više očito im ne znači ništa.